Highlights

Miljoennota 2020

Nederland staat er goed voor. 2020 wordt het zevende jaar op rij met economische groei. Dat lezen we in de Miljoenennota die Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, op de derde dinsdag van september aan de Tweede Kamer aanbood.

Hoe zit het met de economische groei?
De Nederlandse economie groeit in 2020 met 1,5%. Hiermee vlakt de groei ten opzichte van 2019 (2,6%) wat af. Voor huishoudens belooft het kabinet een lastenverlichting van in totaal € 4,4 mld. Hierdoor kan de koopkracht sterker stijgen dan werd verwacht. Een gemiddeld huishouden gaat er 2,1% op vooruit.

Hoe zit het met het begrotingsoverschot en de overheidsschuld?
Het kabinet verlicht de lasten op burgers en betaalt die inspanning gedeeltelijk door genoegen te nemen met een lager begrotingsoverschot, dat op 0,3% in plaats van de eerder nog geraamde 0,5% uitkomt. De overheidsschuld komt uit op 49,3% van het nationaal inkomen. Hiermee zit Nederland ruim onder de Europese begrotingsnorm van 60%. De werkloosheid loopt in de pas met de eerdere raming van het CPB en komt uit op 3,5%. Rutte III zint op het instellen van een investeringsfonds van enkele miljarden. De Nederlandse Staat zou daarvoor gaan lenen, juist nu, omdat de rente zo laag is.

Wat zijn de plannen van het kabinet?
Zzp’ers en andere ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen, kunnen nu standaard € 7.280 aftrekken. Het kabinet wil het bedrag van deze zelfstandigenaftrek stapsgewijs verlagen naar € 5.000
.

Eerder werd afgesproken dat de vennootschapsbelasting in de tweede schijf (vanaf € 200.000 winst) volgend jaar zou dalen van 25% naar 22,55% en in 2021 verder naar 20,5%. Naar het zich nu laat aanzien zal het tarief volgend jaar op 25% blijven en in 2021 worden verlaagd naar 21,7%. De daling in de eerste schrijf van 19% naar 16,5% in 2020 blijft staan. Daarmee wordt het (klein) mkb ontzien.

Om de tekorten op de woningmarkt aan te pakken, trekt het kabinet € 1 miljard uit om nieuwbouwprojecten te subsidiëren. Ook gaat er een miljard naar woningcorporaties zodat die meer huizen gaan bouwen. Daarbij wordt de verhuurdersheffing verlaagd. De plannen om overdrachtsbelasting voor starters te schrappen zijn voorlopig uitgesteld.

Waar gaat het kabinet geld aan uitgeven?
De extra kosten voor het gesloten pensioenakkoord beslaan volgend jaar circa € 400 miljoen. Dat bedrag loopt daarna op tot ruim € 1 miljard in 2022. Het kabinet kondigt voor komend jaar een aantal extra investeringen aan, op verschillende terreinen: defensie krijgt € 51 miljoen, jeugdhulp € 300 miljoen en de woningmarkt € 250 miljoen. Er gaat € 134 miljoen meer naar de overheidsdiensten die asielaanvragen behandelen, in 2021 zelfs € 146 miljoen. De verbetering van de koopkracht voor alle huishoudens met € 3 miljard zal voor een groot deel betaald worden door hogere lasten voor bedrijven. Ten slotte gaat er volgend jaar € 61 miljoen extra naar de rechtspraak
.